YLEISTAJUINEN TIETO KOHTAA TIEDON ETSIJÄN

TUTKITUSTI. on uudenlainen tapa jakaa tutkittua tietoa. Se toimii verkossa vaikuttavien yleistajuisten tiedejulkaisijoiden yhteisenä, näkyvänä ja tunnistettavana kanavana, joka nostaa julkaisujen sisältöjä esiin ajankohtaisissa yhteyksissä.

Toiminta keskittyy erityisesti sosiaalisen median kanaviin, joissa on tavoitettu parhaimmillaan yli 100 000 silmäparia.

TUTKITUSTI.-verkkosivusto toimii rajapintana yleistajuisen tutkitun tiedon ja tiedon etsijän välillä.
Tällä hetkellä alati kasvavaan yhteistyöverkostoon kuuluu 24 tiedejulkaisukentän populaarijulkaisua, joiden sisällöt painottuvat yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin.

TUTKITUSTI. on Allegra Lab Hki ry:n hanke. Sen johtajina toimivat Miia Halme-Tuomisaari (VTT, dos) ja Nina Maskulin (FM). Hankkeen sisällöllisinä konsultteina toimivat Politiikasta-verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorelma (VTT) ja AntroBlogi-verkkolehden päätoimittaja Ninnu Koskenalho (VTM).

TUTKITUSTI.-hankkeen sisältötiimin kuuluvat lisäksi sisällöntuottaja ja viestintävastaava Alina Rapin (VTM) sekä mediadesigner K. E. Hellman (BA).

Verkkosivuista ja teknisistä kysymyksistä vastaa Tomas Valkonen. Alkuperäisen visuaalisen ilmeen on toteuttanut Kristos Mavrostomos (MA).

TUTKITUSTI.-hanke saa vuosina 2016-2018 tukea Suomen tiedekustantajien liitolta. Helanderin säätiö myönsi sille apurahan vuonna 2017.

Kiinnostuitko? Oletko mukana tutkittua tietoa tuottavassa toiminnassa? Etsitkö tutkittua tietoa? Ota yhteyttä kysymysten, ehdotusten tai kommenttien muodossa: info@allegralabhki.fi.

Lisää näkyvyyttä julkaisuillesi?

Tutkitusti tuo ne uusien yleisöjen ulottuville