ARVOT, IDEAALIT & MUUTOS

Tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä

Syksyn 2020 Tutkitusti -teema Arvot, Ideaalit & Muutos näkyy viikkopakettien muodossa, hakusanoin ja tapahtumin. Tämä sivusto toimii hankkeen portaalina ja kokoaa yhteen aineistot aiheen tiimoilta.