YHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

AntroBlogi on laajalle yleisölle suunnattu verkkojulkaisu, joka kommentoi suomalaisille läheisiä aiheita antropologisesta näkökulmasta.

Häiriköt-päämaja on kulttuurihäirintään keskittynyt sivusto. Kulttuurihäirintä on taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa liikehdintää ja toimintaa, joka haastaa yhteiskuntamme valtarakenteet.

Politiikasta on Valtiotieteellisen yhdistyksen palkittu verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen.

Alusta! on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti. Se erittelee yhteiskuntaa, kulttuuria ja ideologioita, analysoi politiikkaa ja julkista keskustelua sekä tuo esiin laadukasta tutkimusta.

Kirjoituksia mediaetiikasta, sosiaalisen median ja viestinnän etiikasta, sekä etiikan teoriasta.

Faktabaari on suomalainen faktantarkistuspalvelu, jonka toiminnan tarkoitus on tukea faktapohjaista yhteiskunnallista keskustelua.

Hankkeessa etsitään tapoja kehittää yhteiskuntatieteellisen ympäristö- ja aluetutkimuksen sekä maantieteen kotimaista julkaisutoimintaa.

Kertomuksen vaarat – Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia on projekti, joka keskittyy erityisesti kokemuksellisen puheen, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan itsestä kertomisen, tunteita herättävien ja elämäntyyliä rakentavien ”mallikertomusten” (eksemplumien) jakamisen sekä narratiivisuuden yhteiskunnallisen ja poliittisen hyötykäytön kysymyksiin.

Khelidon on suomalaisten antiikintutkijoiden yhteisöblogi, jonka taustalla on lahjan ja ilon idea. Blogi tuo kevätpääskyn (kreik. χελιδών) lailla kuulumisia antiikin maailmasta, aiheista jotka ovat ajankohtaisia, tärkeitä, ikuisia.

Kipinä on Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön toimittama matalan kynnyksen tieteellinen julkaisu.

Liikkeessä yli rajojen -blogi on Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ylläpitämä. Blogi julkaisee tutkimukseen perustuvia, aiemmin julkaisemattomia puheenvuoroja ja analyyseja etnisistä suhteista ja ylirajaisesta muuttoliikkeestä. 

Perhe, suhteet ja yhteiskunta -sivusto kokoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ajankohtaisiin perhe- ja läheissuhteiden ilmiöihin.

Blogia kirjoittaa kelttiläisen kristillisen hengellisyyden tutkija Katja Ritari. Se tarjoaa tutkijan pohdintoja kelttiläisestä kristillisyydestä erityisesti historian näkökulmasta, mutta pyrkii myös antamaan tietoa aiheesta nykyajan hengellisyyden tarpeisiin.

Blogissa tutustutaan kevyen akateemisesti reformaatiokauden historialliseen rikkauteen, josta kirjoittajat, tutkijat Päivi Räisänen-Schröder ja Sini Mikkola välittävät välähdyksiä erityisesti saksankielisten reformaatioiden piiristä. Tarkastelua laajennetaan Martin Lutherista, Wittenbergistä ja muista reformaation perinteisesti keskeisinä pidetyistä henkilöistä ja paikoista vähemmälle huomiolle jääneisiin ilmiöihin, henkilöihin ja teemoihin sekä erilaisiin rajankäynteihin.

Sosiologia-lehden blogi.

Sivusto esittelee yleistajuisesti teologian alan tutkimusta. 

Tiedekirja on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen julkaisujen ja muiden tuotteiden myyntinäyttely.

Turhan tiedon seuran tarkoituksena on koota yhteen turhan tiedon ystävät ja asiantuntijat kaikilta aloilta sekä edistää yhteiskunnassamme arvottomaksi katsotun eri alojen tiedon säilyttämistä ja vuoropuhelua.

Versus on maantiedettä ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu, joka tarjoaa tilan alan tutkimuksesta käytävälle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Yliopistokäänne-ryhmä kyseenalaistaa yliopistojen välisen kilpailun mielekkyyden maailmassa, jossa yliopistolaiset tekevät yhteistyötä läpi kaikkien rajojen ja jossa heidän tehtävänään on myös maailmanlaajuinen kasvatus ja kasvaminen sekä sivistyksen edistäminen.

Hae
esseeaineistosi täältä