Vuosi vastaanottokeskuksessa

Vuosi vastaanottokeskuksessa

Onneen ei ole oikotietä tässä maassa

Tämän päivän vaihtoehtoisen politiikan tekijöiden ja solidaarisuuskeskustelujen kävijöiden on tärkeää tuntea vastapolitiikan teorian historia. Rosa Luxemburgin sadan vuoden takaiset kirjoitukset ovat tässä avainasemassa. Hän oli paitsi vallankumouksellinen ikoni ja poikkeuksellinen ihminen, myös eräs aikansa kiinnostavimmista yhteiskuntateoreetikoista. Luxemburg kehitti teoriaa vastapolitiikasta, jossa erityisesti massalakkoihin nojaten työväk

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: