Spiritualiteettia ja rikkinäisiä mieliä

Spiritualiteettia ja rikkinäisiä mieliä

Tämän viikon kirjanostoissa sukellamme ikiaikaisen ihmismielen synkkiin syövereihin. Mitä sieltä löydämmekään? Ainakin on varmaa, että ihmiset puhuivat masennuksesta jo Vanhassa testamentissa, ja raamatuntutkimuksesta voi myös löytää näkökulmia nykyihmisen mielen tilaan. Niin ikään Sosiaalilääketieteen aikakauslehden numerossa tarkastellaan esimerkiksi aikuisväestön masennuksen yleisyyttä ja yksinäisyyden syitä.

“Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti”

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 3/2018 sisältää muun muassa artikkelit: “Onko masennus lisääntynyt suomalaisessa aikuisväestössä?” ja “Yksinäisyys afaattisten henkilöiden kokemana. Tarkastelukohteena yksinäisyyden koetut syyt ja yksinäisyyden lievittäminen”.

Aikakauslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sitä julkaisee Sosiaalilääketieteen yhdistys. Lehden päätoimittaja on tohtori Sari Räisänen. Yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi.

“Raamattu spiritualiteetin lähteenä. Kokoelma Timo Veijolan artikkeleita”

Timo Veijolan tutkimukset Deuteronomiumin ja deuteronomistisen historiateoksen parissa ovat olleet kansainvälisesti uraauurtavia. Tämän lisäksi Veijola pyrki lukuisissa suomenkielisissä julkaisuissaan tuomaan Vanhan testamentin rikkaan sanoman nykypäivän kysymysten keskelle. Tähän teokseen on koottu yli 20 Veijolan artikkelia, joissa pohditaan mm. raamatullista saarnaa, ihmisen ja Jumalan kohtaamista, ihmisen suhdetta luontoon Vanhan testamentin valossa, masennusta nykyajan kansantautina sekä Sirakin kirjan opetuksia viisaudesta.

Kirjan ovat toimittaneet Helsingin yliopiston raamatuntutkijat Minna Salmi ja Marko Marttila sekä emeritusprofessorit Tuomo Mannermaa ja Pauli Niemelä.

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: